May 12th, 2021

Сім рівнів україно-россійскої війни

Автори: Валерій Пекар, Андрій Длігач, співзасновники Громадянської Платформи «Нова Країна»
https://site.ua/valerii.pekar/35540-sim-rivniv-viyni/?fbclid=IwAR1oCHAJqhzdqI03Wui_bjKWXvMfKt4j59g4C-Oh7FJjKWLeBSKCijFJY94
Розуміння суті нинішньої війни значною мірою ускладнюється її багаторівневістю. Наявність чималої кількості прихованих рівнів не дозволяє достатньо глибоко зрозуміти мотиви учасників та їхні стратегії, ускладнює інтерпретацію поточних подій та сценарування майбутнього. У цій статті ми робимо спробу розібратися у рівнях війни, без чого неможливо ефективно її вести й перемогти (власне, неможливо навіть зрозуміти, що вважати перемогою).


Collapse )